Úvod  Info Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Info > Větrníkové šílenství v Sobkovicích
 
  • Informace
 
  Větrníkové šílenství v Sobkovicích
 

  Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. To si dnes říkají mnozí obyvatelé Sobkovic, z nichž někteří se až nyní dozvídají, že se v tichosti (nebo si snad někdo vzpomene na nějakou informační kampaň?) připravuje výstavba dvou větrných elektráren (VE) v k.ú. Sobkovice a Studené, na západním svahu Faltusova kopce.
  Nádherné okolí Sobkovic mají "zkrášlit" větrná monstra o celkovém instalovaném výkonu 4 MW (typ Enercon E82), výška věže 108 m, průměr rotoru 82 m, celková
výška 149 m (vzrostlý les je vysoký asi 30 m)! Doposud zachovalá krajina má být "ekologicky zhodnocena" zpevněnou plochou 25 x 40m u každé VE a zpevněnou obslužnou komunikací pro těžkou techniku v délce asi 0,5 km. Podle současného platného zákona tak má v zemi navždy zůstat cca 900 tun betonu z každé VE.
  Přestože z příjmu z VE žádná obec v ČR nezbohatla, opět se našlo zastupitelstvo, které souhlasí s devastací neporušené krajiny na desítky let a s lidmi se o tom patrně nehodlá bavit. Obecní úřad na dotazy emailem nereaguje, místní rozhlas mlčí a úřední deska byla prý v době, kdy na ní měla být informace o výstavbě, v rekonstrukci.
  Pochybným argumentem zastupitelů obcí a investorů bývá údajný příjem do obecní kasy. Zkuste se ale zeptat v obci, kde už VE stojí, kolik peněz do rozpočtu jim to přineslo, nikde se s tím nechlubí, asi podle zásady "když jsme se nechali napálit, tak ať se spálí i další". Větrníkářům v sousedním Německu dnes už "pšenka nekvete" a obyvatelé německého venkova proti výstavbám VE hlasitě demonstrují. Proto se investoři VE snaží najít "spřízněné duše" v obecních zastupitelstvech u nás.
  Co způsobil idiotský zákon na podporu obnovitelných zdrojů vidíme dnes zřetelně na situaci s fotovoltaikou. Obrovská, nesmyslná a nemorální finanční podpora podnikavců s obnovitelnými zdroji nás může zruinovat všechny. V době, kdy se stát konečně snaží, jak s tímto "horkým bramborem" (fotovoltaikou) naložit, je jisté, že se zájem zlatokopů s obnovitelnými zdroji soustředí o to více na VE. Je ale nějaký rozdíl, zda doplácíme na soláry a nebo větrníky? Obojí je špatně!
  V okolí Sobkovic ve vzdálenosti 5-17,5 km se dnes plánuje výstavba 15 VE ve v.ech těchto lokalitách s tím ale místní obyvatelé, na rozdíl od svých volených zástupců, nesouhlasí a snaží se pomocí občanských sdružení výstavbám zabránit. Na příkladech z celé ČR vidíme, že každá, byť i jediná, postavená VE je v dané lokalitě vždy průlom a časem se staví další.
Negativní jevy VE jsou dnes u. všeobecně známé. Přeměna poklidného venkova v průmyslovou zónu, ztráta pohody bydlení, ztráta hodnoty nemovitostí, zdravotní rizika způsobená zvukem o nízkých frekvencích a stroboskopickým efektem, zhoršení mezilidských vztahů v obci (příznivci proti odpůrcům) všude tam, kde se výstavba plánuje, korupce a vliv větrné loby, bezmezná chamtivost vlastníků půdy.
  Kdo se ptal například majitelů novostaveb z posledních let, zda by si přáli takové "zhodnocení" svých nemovitostí. Slušnost by byla zeptat se i na názor majitelů rekreačních nemovitostí, z nichž mnozí mají v obci své kořeny a své nemovitosti a tím i obec zvelebují.
  Život vedle VE okomentoval jeden člověk ze zahraničí slovy: Dejte někomu kamínek do boty a zeptejte se ho, zda ho to bolí, odpoví že málo, noste ale ten kamínek v botě den co den, týden za týdnem, ve dne i v noci a stane se to mučením.
  Výstavba VE je trvalým a závažným zásahem do .ivota obyvatel obcí po desítky budoucích let a občané mají právo rozhodovat o věcech veřejných, které se jich týkají. Je jen na lidech samotných, zda svého práva využijí. V mnoha obcích se ukázalo, že neplatí názor:
nemá cenu protestovat, oni si stejně udělají, co budou chtít. Stačí jen málo, nebýt lhostejní k věcem, které se nás týkají.

Josef Uher, OS Zelená louka, člen Unie pro krajinu, člen EPAW
www.zelenalouka.org
www.epaw.org www.unieprokrajinu.cz

 

Vizualizace

 

Zdroj: www.zelenalouka.org
 

 

 
 
 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct