Úvod  Info Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Info > Těchonín má nového starostu
 
  • Informace
 
  • Těchonín má nového starostu
 

  Nově zvolené zastupitelstvo obce Těchonín se sešlo 15. 11. 2010 v počtu 11 členů k ustavujícímu zasedání, konaného od 18 hodin v místní školní jídelně, za účasti 41 hostů.
  Hlavním bodem zasedání byla volba starosty, místostarosty a předsedů komisí. V sestavě nového zastupitelstva došlo o proti výsledkům voleb k jedné změně. Pan Oto Pavliš podal rezignaci, čímž jeho mandát získal první náhradník z SNK I, kterým byla paní Hana Jentschková.
  Všechny přítomné na zasedání přivítala dosavadní starostka paní Hana Jentschková a řízením schůze pověřila pana Karla Vencla, jakožto nejstaršího člena nově zvoleného zastupitelstva. Pan Vencl přítomné seznámil s programem. Po složení slibu zastupitelů došlo ke schválení programu a poté ke složení volební komise, jejíž členy byli pánové Papoušek, Šafář a Všetička.
  Zastupitelé poté přednesli své návrhy na post starosty, ze kterých vzešli dva kandidáti, a to pan Daniel Krejsa (SNK II.) a pan Karel Vencl (KSČM). Navržení kandidáti poděkovali za důvěru, představili se a každý přednesl své návrhy a náměty pro budoucí činnost v obci.
  K vlastní volbě starosty došlo přesně v 19.10 hodin. Pět zastupitelů dalo v tajné volbě hlas panu Venclovi a šest panu Krejsovi, čímž se novým starostou obce Těchonín stal pan Krejsa.
Po volbě starosty došlo k volbě místostarosty, kterým se stal pan Jiří Šafář (SNK I.) s šesti hlasy, pět hlasů dostal pan Karel Vencl (KSČM).
  Dále bylo veřejnou volbou přistoupeno k volbě předsedů komise finanční a kontrolní. Předsedou finanční komise byl šesti hlasy zvolen pan Václav Motyčka (SNK I.) a předsedou komise kontrolní pan Karel Vencl (KSČM), který obdržel hlasů jedenáct.
  Předsedou stavební komise se jedenácti hlasy stal pan Jiří Junek ml. (KSČM) a předsedkyní SPOZ se též jedenácti hlasy stala paní Lenka Kreuselová (SNK I.)
  Po 20 hodině nově zvolený starosta obce zasedání zastupitelstva ukončil.
Přejme novému zastupitelstvu v jeho činnosti mnoho zdaru.

(Pavel Vašata)

 
 

 

 
 
 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct