Úvod  Info Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Info > Ukončení osobní dopravy z Dolní Lipky do Štítů a Hanušovic
 
  • Informace
 
  • Těchonínské listy - zima/2011 (3. 1. 2011)
 


Velká, drahá, ale nerušit, říká o prázdné zvláštní nemocnici reformátor armády

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/clanek.asp?c=A110218_125930_pardubice-zpravy_klu


Velká, drahá, ale nerušit, říká o prázdné zvláštní nemocnici reformátor armády

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/clanek.asp?c=A110218_125930_pardubice-zpravy_klu


Speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku by měla fungovat dál, i když je předimenzovaná a skoro nevyužitá. Myslí si to první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý, který vede tým odborníků pro armádní reformu. Měnit účel zařízení připraveného mírnit následky biologické války odmítá.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/clanek.asp?c=A110218_125930_pardubice-zpravy_klu

Světlo světa spatřilo první číslo čtvtletníku Těchonínské listy.
V Pamětní knize obce Těchonín u roku 1975 je zmínka o podobném vydání s názvem "Zpravodaj pro Těchonín a Celné". Ovšem kolik čísel bylo tehdy vydáno a jak dlouho tento zpravodaj vycházel v Pamětní knize uvedeno není. Osobně žádný zpravodaj v obci nepamatuji, ale třeba někteří starší občané ano. Dokonce někdo nějaké číslo tohoto původního zpravodaje i najde ve svém archivu a v případě zájmu ho rádi na webu zveřejníme.

Těchonínské listy - zima/2011 - Slovo úvodem
Vážení občané,
dostává se k Vám první vydání Těchonínských listů, Zima 2011. Nejde o nahodilé vydání, ale o počátek vydávání těchto listů v naší obci pravidelně. Protože začínáme, je vhodné, abychom Vám Těchonínské listy alespoň trochu představili a řekli, v čem spatřujeme jejich význam, kdo bude jejich vydavatelem a jaké bude jejich obsahové zaměření.
Především jsme přesvědčeni o užitečnosti vydávání těchto listů v tištěné podobě, a to jako jednoho ze zdrojů informací z místa, kde žijete. Nezastíráme, že určitou inspirací jsou i okolní obce, v jejichž většině místní tisk vydávají, někde již celou řadu let. Nic nevzniká snadno a bez problémů. Myšlenka vydávat místní tiskovinu se vysloví snadno, ale pak přijde to náročnější, kdo bude zajišťovat obsahovou náplň, grafickou úpravu a organizační náležitosti, tisk, distribuci a v neposlední řadě finanční zabezpečení. Usnadnili jsme to tím, že jsme Zastupitelstvu obce Těchonín předložili kompletní návrh, který obsahoval jak název tiskoviny, tak i složení redakční rady, která na sebe převezme většinu úkolů.
Zastupitelstvo obce návrh přijalo a svým usnesením rozhodlo o vydávání místního tisku pod názvem Těchonínské listy. Schválilo i návrh na redakční radu, která bude pracovat ve složení: Mgr. Špinlerová Ivanka, Trejtnar Radim, Trojan Emil, Trojan Jiří a Vencl Karel. Vydavatelem Těchonínských listů bude obec Těchonín, vydávány budou v tištěné podobě černobíle, v počtu 300 výtisků, ve formátu pěti přeložených listů A4 sešitých skobičkami. Vycházet budou čtvrtletně, a to v březnu, červnu, září a v prosinci. Finanční náklady ponese obec, částečně budou kryty z prodeje listů. Cena jednoho výtisku je stanovena na 10,- Kč.
Jaké bude obsahové zaměření vydávaných listů a s čím se v nich budete moci postupně setkávat? Především to budou informace z jednání zastupitelstva obce, plánované akce stavebního a údržbového charakteru v obci, jejich zhodnocení po realizaci, nakládání s finančními prostředky obce, informace o obecních vyhláškách, poplatcích, svozu domovního odpadu, informace od státních orgánů a ze školství. Chceme vás informovat o činnosti výborů a komisí zastupitelstva obce, o tom, co je jejich posláním. Uvažujeme o rozhovorech se zastupiteli obce, ale i s občany. Pozornost chceme věnovat kulturním a společenským akcím, činnosti divadelního kroužku, společenské kronice se zaměřením na vítání občánků a na blahopřání spoluobčanům k významným životním výročím, pokud k tomu dá dotyčná osoba souhlas. Nezapomene se ani na zprávy z činnosti jednotlivých oddílů tělovýchovy, hasičského sboru, rybářského kroužku, včelařů a Klubu důchodců. Místo se najde i pro zajímavosti z kroniky obce a pro odlehčené čtení o všem možném. Budou poskytovány praktické informace z oblasti služeb, zdravotních zařízení a dopravní obslužnosti. Občané budou moci využít placené inzertní služby. Chceme zveřejňovat fotografie obce ze současnosti a z její historie.
Bude nás těšit, když Těchonínské listy budou mít své čtenáře nejen mezi občany Těchonína, ale i mezi chalupáři. Těšíme se na vaše názory, připomínky a náměty nejlépe v písemné podobě, které můžete odevzdat do schránky na chodbě v budově obecního úřadu nebo některému z členů redakční rady. Využít můžete i e-mail: listy@techonin.cz.
Chceme, aby Těchonínské listy měly i elektronickou podobu a časem mohou být tištěny i barevně. Všechna vydaná čísla budou na obecním úřadu archivována. Po letech bude jistě zajímavé jimi listovat.
Kde budou Těchonínské listy k dostání? Na obecním úřadu a v prodejnách potravin v Těchoníně a na Celném, s laskavým svolením vedoucích prodejen.
Přejeme začínajícím Těchonínským listům do dalších let mnoho spokojených čtenářů a dostatek přispěvatelů.
V roce 2000 a 2002 lidé ze Žamberka zažili živelné pohromy. Velká voda se tehdy vylila z koryta a způsobila škody za desítky milionů. Právě tomu se chce nyní město vyhnout a proto modernizuje výstražný systém. Výstavba však bude závislá i na rychlosti ministerských úředníků.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/varovny-system-za-3-5-milionu-ohlasi-v-zamberku-zaplavy-pgd-/pardubice-zpravy.aspx?c=A110608_1599255_pardubice-zpravy_meb

V roce 2000 a 2002 lidé ze Žamberka zažili živelné pohromy. Velká voda se tehdy vylila z koryta a způsobila škody za desítky milionů. Právě tomu se chce nyní město vyhnout a proto modernizuje výstražný systém. Výstavba však bude závislá i na rychlosti ministerských úředníků.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/varovny-system-za-3-5-milionu-ohlasi-v-zamberku-zaplavy-pgd-/pardubice-zpravy.aspx?c=A110608_1599255_pardubice-zpravy_meb

 

redakční rada

 
 
 
 
 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct