Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Fotografie > Fotografie historické - Orlické hory a jejich podhůří
 
  • Fotografie - historické - Orlické hory a jejich podhůří
 
Historické pohlednice a fotografie obcí a míst z Orlických hor, jejich podhůří a z okolí Králického Sněžníku.
V převážné většině jde o pohlednice a fotografie z archivu autora stránek, případně uveden zdroj. Fotogalerie bude při případném dalším pořízení historických pohlednic a fotografií doplňována.
Pokud by měl někdo zájem tuto fotogalerii doplnit o své historické pohlednice či fotografie z výše zmiňovaných lokalit, nechť kontaktuje autora těchto stránek.
 

A

Anenský vrch
 

Vrch (991 m) s dalekými rozhledy v hlavním hřebenu Orlických hor. Až do roku 1937 zde stávala kaple sv. Anny. Kaple byla rozebraná přenesena v roce 1937 na okraj osady Hadinec. Stalo se tak v souvislosti s výstavbou linie opevnění, která Anenský vrch překračuje objekty R - 84 Arnošt a R - 85 Anna.
www.orlickehory.net
 

B

Bartošovice
 

Bartošovice se nacházejí v podhůří Orlických hor ve výšce 580 m.n.m. na samé hranici České republiky a Polska v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Hranicí je řeka Divoká Orlice. Počátky obce lze datovat od roku 1495, kdy český šlechtic Jan Bartoušovský z Labouně získal zdejší území s právem výstavby sídla a drobné výsady, jako vařit pivo, mít kováře apod. Název obce je údajně podle prvního obyvatele. Název byl používán až do 17. století, kdy byla obec přejmenována kolonisty na Batzdorf. www.bartosovice.eu
 

Č

Červená Voda
 

Červená Voda leží v údolí, které se nazývá Králická brázda. Je to nejjižnější zúžená část většího celku Kladské kotliny, která se v současné době rozkládá převážně v Polsku. Okraj brázdy na západě tvoří mohutná hradba Bukovohorské hornatiny. Z ní nápadně vystupuje Suchý vrch (995 m) a Buková hora (958 m).
www.cervenavoda.cz
 
  České Petrovice
 

České Petrovice je horská obec ve spodní části Orlických hor, která patřila panství Kyšperskému. Část obce je po obou stranách potoka Orlička, který se u Pastvin vlévá do Divoké Orlice. Nadmořská výška je mezi 600 - 650 m.n.m. Obec hraničí severovýchodně s panstvím Kladským, východně s Německými Petrovicemi (nyní Petrovičky), jihovýchodně s městysem Mladkov, jižně s Vlčkovicemi, západně s obcí Klášterec a na severu s přifařenou obcí Čihák, patřící k panství Žamberk.
www.ceskepetrovice.cz
 
  Čihák
 

Původně pohraniční osada, nyní samoty v Mladkovské vrchovině. Název je odvozen od "číhati na kupce", kteří nechtěli platit clo. Stávala zde hospoda "Ve mlýně". Odbor KČT Hradec Králové ji r. 1930 koupil, v letech 1931 - 32 byl objekt opraven. Pod názvem "Hrádeček" byla chata otevřena pro veřejnost 19. června 1932. Po roku 1945 pojmenována na chatu Na Čiháku.
Pozdně empírová kaple sv. Anny s hranolovou věží je z roku 1849, před ní kříž z roku 1834.
 

D

Deštné v Orlických horách (Deschnei im Adlergebirge)
 

Největší a nejznámější rekreační středisko v Orl. h. (650 m), rozložené v údolí Bělé (Alba) a Deštenského potoka. Roku 1362 se připomíná jako dřevorubecká osada zv. Dešny, farní ves v majetku kláštera Svaté Pole. Původním zaměstnáním v prostoru, který byl kolonizován v 16. a 17. století, bylo tkalcovství, těžba dřeva. Dvouvěžový kostel sv. Maří Magdalény pochází z let 1723 až 1725. V období mezi světovými válkami se půvabná horská obec stává oblíbeným letoviskem zásluhou propagátorů Orlických hor z Rychnovska. www.obec-destne.cz
 
  Dolní Hedeč (Nieder Heidisch) - klášter
 

Obec byla založena v 16. století. V historii proslula řezbářstvím a výrobou varhan. Svou samostatnost ztratila v roce 1945, kdy se stala součástí města Králíky. Dominantou vesnice, ale i celého Králicka, je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1696-1700 jej zde nechal postavit královehradecký biskup Tobiáš Jan Becker. V roce 1710 byla dokončena stavba kláštera servitů, které později vystřídali redemptoristé. V roce 1950 se stalo toto místo, z nařízení komunistů, internačním táborem pro řeholníky. www.kraliky.eu/dolni_hedec
 
  Dolní Morava
 

Dolní Morava je malá obec rozkládající se mezi Orlickými horami a Jeseníky na úpatí Králického Sněžníku. Část obce náleží do Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, a právě ten je dominantou zdejšího kraje. Pod jeho vrcholem pramení řeka Morava, která celou obcí protéká od severu k jihu malebným údolím, lemovaným z obou stran dvěma zalesněnými hřbety. Středem řeky Moravy zde prochází historická zemská hranice.
www.obecdolnimorava.cz
 

H

Hadinec (Ottendorf)
 

Bývalá horská osada (775m) v údolí potoka na jihovýchodním svahu Anenského vrchu, vzniklá kolonizací rokytnického panství v 17. století. Kaple sv. Anny sem byla přenesena roku 1937 z Anenského vrchu. Po druhé světové válce zcela zarostla lesem (dnes přírodní rezervace Černý důl). Ke kapli vede krátká značená odbočka z rozcestí pod Hadincem.
www.orlickehory.net
 
  Horní Lipka (Ober Lipka)
 

Ves s roztroušenou výstavbou podél horního toku Lipkovského potoka, asi 4 km severně od Králík. Horní Lipka byla založena v 16. století. Kdysi tudy procházela stará obchodní cesta do Kladska, proto tu stávala celnice, která postupem času zanikla. Dominantou středu obce je filiální kostel sv. Anny z r. 1818. Obec je součástí města Králíky.
www.kraliky.eu/horni_lipka
 

J

Jablonné nad Orlicí (Gabel an der Adler)
 

Název obce možná pochází od středověkého označení „gablona“, jež znamenalo celnice. Jablonné se poprvé připomíná jako trhová obec snad už roku 1093, bezpečné záznamy od roku 1304. Už koncem 19. století zde byla rozvinutá výroba kartáčů, klihu, knoflíků, výrobků ze dřeva a kostelních rouch. Během 20. století vznikly továrny na klih, na nábytek, elektrická zařízení a jedna z prvních na telefony a rozhlasové přístroje. Barokní kostel sv. Bartoloměje nad městem z roku 1680, přestavěn roku 1725. www.jablonneno.cz
 
  Julinčino údolí
 

Krásná horská osada Julinčino údolí s romantickou atmosférou v údolí Říčky u Rokytnice v Orlických horách byla založena při kolonizaci hor v roce 1690. Jsou zde zachovány četné roubené chalupy. Údolím vede turistická značka.
 

K

Klášterec nad Orlicí
 

Již někdy před rokem 1280 stávala po obou stranách řeky roztroušená nízká roubená stavení různých velikostí. Zpustlý kostel byl obnoven v roce 1452. Vzácnou památkou z té doby je kamenný základ hlavního oltáře, stůl, na němž jsou čtyři erby rodu Jiřího z Poděbrad. Kostel je jednou z nejstarších památek chráněných státem. Několikrát vyhořel a byl přestavován. Do roku 1881 byly věže kostela s baňatými kopulemi.
www.klasterecnadorlici.cz
 
  Králický Sněžník (Grulicher Schneeberg)
 

nejvyšší vrchol (1 424 m) stejnojmenného třetího nejvyššího pohoří v České republice. Na samém vrcholu v minulosti stála rozhledna a několik set metrů pod vrcholem také bouda - Liechtensteinská chata. Obě stavby však byly začátkem 70. let 20. století zbořeny a v současnosti zde spatříme jen ruiny rozhledny a základy boudy, u kterých stojí soška slůněte. Pod vrcholem se nalézá trojmezní kámen Českého království, Moravského markrabství a Kladského hrabství.
www.sneznik.cz
 
  Králíky (Grulich)
 

Malé městečko obklopené malebnými horami a panensky čistou přírodou se nachází v severní části králické brázdy v nadmořské výšce 560 m. Nejstarší věrohodný údaj o tomto místě pochází z r. 1367.
V roce 1935 přikročila československá vláda k projekci opevnění, jehož nejmohutnější část byla poté vystavěna právě na Králicku.
www.kraliky.eu
 
  Kunštát (Kronstadt)
 

Ves jejíž vznik je datován v letech 1590-1600. Od roku 1951 spojením okolních osad vzniká obec Orlické Záhoří. Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763, kterému předcházel kostel dřevěný z roku 1612.
www.orlickezahori.eu
 
  Kunvald (Kunwald)
 

Založení Kunvaldu je uváděno někdy ve II. polovině 13.století, první písemnou zmínkou o obci je zápis z roku 1363. Kunvald je kolébkou Jednoty bratrské, která zde byla založena v roce 1457 bratrem Řehořem. Vzniku Jednoty bratrské v této obci je věnována expozice v Domku Na Sboru (č. p. 238).
www.kunvald.info
 

L

Lanšperk (Lansberg)
 

Nevelká obec Lanšperk se nachází na návrší nad levým břehem Tiché Orlice pod stejnojmenným hradem, který byl zde postaven kolem poloviny 13. století. Od roku 1976 je obec administrativně součástí Dolního Dobrouče.
www.dolnidobrouc.cz/lansperk
 
  Letohrad/Kyšperk (Geiersberg)
 

Město Letohrad leží v podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka. Do roku 1950 mělo město název Kyšperk (německy Geiersberg) podle stejnojmenného hradu Kyšperk, ze kterého jsou dnes patrné jenom zbytky. Letohrad vznikl sloučením obcí Kyšperk, Orlice, Kunčice a Červená (Rotnek).
www.letohrad.eu
 
  Lichkov (Lichtenau)
 

Obec Lichkov leží v údolí Tiché Orlice, které svírá z jihu hřeben Suchého vrchu, od severozápadu svažující se výběžek Orlických hor k sedlu u Dolní Lipky. Původní obec vyrůstala v široké nivě proti toku řeky, později se rozšiřovala po jejím toku k dnešnímu dolnímu konci.
www.lichkov.cz
 
  Luisino Údolí (Gruß aus Luisenthal)
 

Horská víska (876 m) pod Velkou Deštnou. Připomíná se roku 1828 jako dřevorubecká osada, patřící původně k obci Jedlová. Dnes chalupy slouží pro rekreaci a je zde hájovna. Za svůj název vděčí tehdejšímu vlastníku solnického panství Antonínu Slivkovi, rytíři ze Slivic, který osadu pojmenoval po své matce.
www.orlickehory.net
 

M

Mladkov (Wichstadtl)
 

Obec Mladkov je připomínána poprvé v roce 1350 v souvislosti s dosazením faráře do farního kostela. Základem obce je drobné náměstí nepravidelného tvaru, protažené podél cesty přicházející z jihu podél Orlice a pokračující strmým údolím potoka do sedla Bystřických hor a do Kladska.
www.mladkov.cz
 
  Moravský Karlov (Märische Karlsdorf)
 

Moravský Karlov je vesnice, která je od roku 1960 částí obce Červená Voda. První písemná zmínka o obci je z roku 1630. Dominantou obce je kostel sv. Josefa Kalasánského.
www.cervenavoda.cz
 

N

Neratov (Bärenwald)
 

Pohraniční malebná víska (635 m) probouzející se opět k životu při pravém břehu Divoké Orlice. Dominantou barokní chrám - kostel Nanebevzetí panny Marie z r. 1723 netradičně orientován severo-jižně, díky čemuž nejenže vznikla velmi působivá kompozice stavby nad údolím Divoké Orlice, ale zároveň v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na svatostánek. Barokní chrám je 48 metrů dlouhý, 19 metrů široký a byl až 20 metrů vysoký.
www.neratov.cz
 

O

Olešnice (Giesshübel)
 

Olešnice v Orlických horách (Giesshübel) - letovisko a pohraniční obec v údolí Olešenky (580 - 620 m). Východiště do severní části Orlických hor. Poprvé se připomíná v břevnovském urbáři roku 1369. Barokní kostel svaté Máří Magdaleny z roku 1705.
www.olesnice.net
 
  Orlická chata
 

Chata se nachází nedaleko Zemské brány, nad Divokou Orlicí. V téměř původní podobě stále slouží jako ubytovací a stravovací zařízení.
www.orlickachata.cz
 

P

Pastviny (Pastwin/Weiden)
 

Pastviny - obec a letovisko se připomíná roku 1543. Původní osada založena pastevci žampašského panství.
V letech 1932-38 byla na Divoké Orlici vybudována vodní nádrž Pastviny. Jezero je asi 7 km dlouhé, plocha 110 ha, objem nádrže 11 mil. metrů krychlových. Hráz je zděná, 43 m vysoká, 193 m dlouhá. Součástí přehrady je i hydroelektrárna.
Památná Vejdova lípa, stará přes 800 let.
www.obecpastviny.cz
 

R

Rokytnice v Orl. horách (Rokitnitz)
 

Město založené ve 13. století. Na náměstí je zachována řada roubených chalup s podloubím. Empírová kašna je z 19. století. Barokní farní kostel Všech Svatých v rohu náměstí je z let 1679 - 84. Renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek, postaven v letech 1548 - 53 na místě tvrze. "Hlavní město" Orlických hor.
www.rokytnice.cz
 

Ř

Říčky (Ritschka)
 

Horská ves a známé rekreační středisko v údolí Říčky a na okolních svazích pod Anenským vrchem a pod Zakletým. Připomíná se roku 1654 především jako dřevorubecká osada. Barokní kostel Nejsvětější Trojice vzniknul v letech 1790-1792, postaven na místě starší dřevěné kaple. V 1939 848 obyvatel, z toho jen 8 Čechů. V současné době hlavně lyžařské středisko pod Zakletým (991 m).
www.obecricky.cz
 

S

Studené (Studeney)
 

Studené s přilehlou osadou Bořitov je malá podhorská vesnička, která leží 570 m nad mořem. Na jihovýchodním úbočí kopce Studený jsou zajímavé skalní útvary - „Studenecké skály". Katolický kostel byl postaven v letech 1820 - 1822 a zasvěcen sv. Anně.
www.studene.cz
 
  Suchý vrch
 

Kramářovu chatu na Suchém vrchu vystavěl KČT Jablonné n. O. v letech 1924-28. V červenci 1928 byla slavnostně otevřena za přítomnosti prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře.
Vodárenská věž v sousedství Kramářovy turistické chaty byla postavena v letech 1931-1932. V současné době slouží jako rozhledna.
www.suchak.cz
 

Š

Šerlich (Schierlich)
 

Nevýrazný vrch (1027 m) v hlavním hřebenu Orlických hor. Původně zde stávala horská osada Šerlich. Masarykova chata byla postavena Klubem českých turistů v Hradci Králové. Veřejnosti byla chata otevřena dne 27. 9. 1925 pod patronací Aloise Jiráska, byť on samotný se vlastního otevření chaty nezúčastnil. Náklady na stavbu činily 967 000 Kč.
www.ubytovani-serlich.cz
 
  Šerlišský mlýn (Schierlichmühle)
 

Hotel a výletní místo v zalesněném údolí Bělé. V hlubokém zalesněném údolí mezi svahy Šerlichu a Kamenného vrchu tu stál skutečně vodní Postlerův mlýn. Křižovatka značených turistických cest.
www.orlickehory.net
 

V

Vrchmezí (Hohe Menze)
 

Nejsevernější tisícovkou a čtvrtou nejvyšší horou Orlických hor. Před rokem 1945 bylo Vrchmezí hojně navštěvovaným turistickým cílem, na vrcholu stála chata s ubytovnou a rozhledna. V roce 1946 chata za záhadných okolností vyhořela a do dneška po ní zůstaly jen nepatrné zbytky základů.
www.orlickehory.net
 

Z

Zákoutí
 

Část obce Deštné v Orlických horách pod Šerlichem.
www.obec-destne.cz
 
  Zemská brána
 

Chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Řeka zde vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech.
www.orlickehory.net
 

Ž

Žamberk (Senftenberg)
 

Město v podhůří Orlických hor, rozprostřené v údolí řeky Divoká Orlice. Žamberk je turistickým východiskem do jižní části Orlických hor i jejich podhůří.
Nejstarší doložená zmínka o Žamberku je na listině z roku 1332. Barokní kostel sv. Václava z r. 1738.
www.zamberk.cz
 

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct