Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Fotografie > Fotografie současné > Akce v obci > Stavba retenční nádrže
 
  • Fotografie - současné
 
  Akce v obci - Stavba retenční nádrže na Těchonínském potoku
V létě 2007 bylo započato se stavbou retenční nádrže na Těchonínském potoku poblíž
čp. 40 - "Lesovny".  Účelem této retenční nádžky
je zadržení splavenin-sedimentu v retenčním prostoru přehrážky a zabránění transportu do spodních partiích v obci.
 
Technické údaje objektu:
Objekt je dimenzován na průtok Q100. Těleso ve vydutém oblouku s poloměrem zakřivení 40,0m, délka tělesa v koruně 44,0m, výška základní sekce 2,6m, výška přelivné sekce 1,2m, celková výška tělesa 5,4m. Základ objektu tvoří základové pásy z vodostavebního betonu V4-B20, vlastní těleso je tvořeno nadzákladovým obkladním zdivem z lomového kamene a uvnitř jádro z vodostavebního betonu V4-B20 s výztuží ocelových trnů. Dopadiště  je délky 24,9m, Objem retenčního prostoru 980 m3.
 
Zdroj: Lesy ČR, s.p. Správa toků - oblast povodí Labe
 
 

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct