Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Historie obce > Pomník v Těchoníně
 
  • Historie obce - Pomník v Těchoníně
 
  Pomník padlým, osvobození a Rudé armády, leč stále stejný kus ruly...
  První světová válka zasáhla výrazným způsobem do života celé Evropy a zanechala za sebou tragickou stopu svého běsnění. Následky války se nevyhnuly obci Těchonín. Mnoho mužů z obce mezi 18 až 50 lety bylo odvedeno do rakouské armády a někteří z nich už se bohužel domů nevrátili. Na počest těchto mužů byl v obci postaven pomník, který dodnes připomíná utrpení světových válek...
  Ale nejdříve pěkně popořádku. Jak již bylo zmíněno výše, pomník byl původně postaven, aby připomněl jména mužů z obce, kteří položili své životy v 1. světové válce.
Pro jeho umístění bylo vybráno místo na rozcestí u kostela. Byl vytesán z rulového balvanu, který byl dovezen z lesa A. Minnicha (čp. 78, dnes Motl). Jeho upravení do podoby pomníku se ujal sochař Katner z Červeného Potoka. Na desku bylo vytesáno 24 jmen těchonínských mužů, kteří našli smrt daleko od domova. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 29. června 1924.
  Po dlouhém a podrobném zkoumání fotografie se mi podařilo vytvořit seznam jmen vytesaných na desce:
 
Barnet Franz Peschke Josef
Effenberger Johann Plha Hugo
Effenberger Wenzel Richter Anton
Fischer Josef Schöwel Josef
Katzer Andreas Scholz Josef
Kaufmann Josef Stowitschek Alois
Kopecky Franz Stowitschek Franz
Kossek Paul Tejkl Josef
Lorenc Josef Wottawa Karl
Maly Wilhelm Wottawa Josef
Neschkudla Johann Wondratschek Franz
Peschke Alois Wondratschek Johann
 
  O několik let později ovšem přišlo to co při budování pomníku asi nikdo nečekal, a to 2. světová válka.
Při oslavách prvního výročí osvobození byla 9. 5. 1946 vedle pomníku zasazena lípa. Slavnostní řeč tehdy přednesl důstojník František Rejent. Od této doby se objevuje nový název pro pomník - "pomník osvobození".
  V roce 1948, kdy se vedení státu "ujala" Komunistická strana, nastaly pro pomník velké změny. 10. března se usnesl akční výbor Národní Fronty na zasazení nové desky. Na desku byl svobodníkem asp. Němcem navržen text z básně Františka Hrubína. Grafickou úpravu provedl kpt. Rudolf, zhotovení desky obstaral Pejchar František a do pomníku zasadil František Maleček. Náklad tehdy činil 3000 Kčs a byl uhrazen sbírkou. Dále byl kříž v horní části pomníku nahrazen srpem a kladivem.
  Slavnostní odhalení nové podoby pomníku proběhlo 8. 5. 1948 při oslavách výročí osvobození. Slavnostní projev přednesl kpt. Ervín Rudolf, doplněný recitací žáka Bohumila Špačka. Také defilovala vojenská posádka a sbor dobrovolných hasičů. V textech se od této doby objevuje pro pomník nový název - "pomník Rudé armády".
K pomníku se každoročně při květnových oslavách konaly slavnostní průvody obcí směrem od Celného a dolního konce obce.
  V roce 1969, kdy došlo k úpravě a rozšíření silnice, musel být pomník přemístěn asi o 15m dále na jih od "Lípy svobody". Jeho okolí bylo poté upraveno a osázeno keři a květinami. Takže od této doby stojí pomník na místě jak to známe dodnes.
 
Zdroj: Antonín Špinler -  Pamětní kniha obce Těchonín, 1979
          SOkA Ústí nad Orlicí
 
 
 
Panství Kyšperk Kostel Sv. Markéty
Historické statistiky sčítání obyvatel Textilní továrna
Těchonín v době výstavby čs. opevnění Řekové v Těchoníně
Generál prvorepublikové armády - obyvatel Těchonína Rulový pomník obětem válek
Železnice v Těchoníně  

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct