Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Historie obce > Počet obyvatel v obci 1869 - 2001
 
  • Historie obce - Počet obyvatel v obci 1869 - 2001
 
  Ověřené údaje o počtu obyvatel a počtu domů začínají v roce 1869. V tomto roce se uskutečnilo první moderní sčítání lidu podle zásad stanovených mezinárodními kongresy, z nichž vycházejí do určité míry populační statistiky u nás i ve světě dodnes...
  V roce 1869 už bylo docela ustáleno nové územní rozdělení země započaté v roce 1850. Tím byla ukončena tisíciletá existence veřejné správy založené na patrimoniálním (tj. právní svrchovanost nad územím a poddanými se odvozuje od vlastnictví půdy) zřízení. Tato správa byla nahrazena správou státní a v roce 1868 byla zavedena trojinstančnost státní správy, tj. okres, země, stát.
  Při sčítání počtu obyvatel se v roce 1869 zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní, v letech 1880 - 1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961 - 1991 obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo v obci i dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem.
U počtu domů jde pravděpodobně až do roku 1910 o celkový počet domů, tj. obydlených i neobydlených celkem. V letech 1921, 1930 a 1950 je výslovně uvedeno, že jde o domy obydlené i neobydlené. V letech 1961 až 1980 se uvádějí data o počtu domů trvale obydlených. Od roku 1991 jde opět o celkový počet domů (obydlené i neobydlené)
 

Počet obyvatel

Rok Těchonín Stanovník Celné Celkem
1869 997 101 752 1850
1880 1087 99 763 1949
1890 1079 93 736 1908
1900 871 70 581 1522
1910 867 76 533 1476
1921 743 68 463 1274
1930 794 57 416 1267
1950 836 32 307 1175
1961 721 41 241 1003
1970 516 40 201 757
1980 647 30 159 836
1991 585 18 99 702
2001 531 14 101 646
Počet domů
Rok Těchonín Stanovník Celné Celkem
1869 156 13 99 268
1880 168 13 110 291
1890 173 14 102 289
1900 174 13 101 288
1910 171 12 102 285
1921 168 12 99 279
1930 169 12 98 279
1950 159 13 86 258
1961 201 -* -* 201
1970 124 7 56 187
1980 122 7 50 179
1991 163 8 64 235
2001 170 8 64 242
 
* - v roce 1961 nebyl počet domů dělen mezi části obce, ale byl uveden jako celkový
 
  Často se mezi obyvateli obce traduje toto: "Kdysi měl Těchonín více obyvatel než Jablonné n. O.". Ano je to pravda, potvrzují to nejen statistiky na webu ČSÚ¨, ale i zmínka v pamětní knize obce, kde je uveden rok 1854. Je zde napsáno, že v tomto roce měl Těchonín 1000 obyvatel, kdežto Jablonné n. O. pouze 735. Tento poměr počtu obyvatel se v neprospěch obce otočil až v roce 1910 kdy měl Těchonín 1476 obyvatel a Jablonné n. O. již 1787.
O počtu obyvatel je v Pamětní knize obce zápis už u roku 1836, kde je uveden počet obyvatel v Těchoníně 831 a 134 čísel popisných. Ve Stanovníku 80 obyvatel a 13 čísel popisných. V roce 1837 bylo v těchonínské farnosti 1809 katolíků a 1 nekatolík (kdo to byl není v knize uvedeno).
  Další zmínka týkající se počtu zdejších obyvatel je u roku 1900. Tento rok popisuje učitel Alois Píša takto: "Těchonín je vesnice v krásné horské krajině, kde však zima trvá 7 měsíců. Čítá 180 čísel s 871 lidmi, z nichž jest 834 Němců a 37 Čechů..."
  K roku 1911 Pamětní kniha obce uvádí toto: "V roce 1911 napočetl farář Vích v Těchoníně včetně Stanovníku 943 obyvatel, z toho 122 Čechů."
  Zajímavý záznam je i u roku 1920 kde je uvedeno, že v Těchoníně žilo 815 obyvatel, z toho ve Stanovníku 68. K české národnosti se přihlásilo celkem 140 občanů. Sčítání tehdy prováděl na dolním konci řídící Wunder, na horním a ve Stanovníku učitel Eduard Jakš. 
  V současné době (2008) žije v Těchoníně 600 obyvatel.  
 
Zdroj: Antonín Špinler -  Pamětní kniha obce Těchonín, 1979
          Český statistický úřad
 
 
Panství Kyšperk Kostel Sv. Markéty
Historické statistiky sčítání obyvatel Textilní továrna
Těchonín v době výstavby čs. opevnění Řekové v Těchoníně
Generál prvorepublikové armády - obyvatel Těchonína Rulový pomník obětem válek
Železnice v Těchoníně  

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct