Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Úvod > Historie obce > Textilní továrna
 
  • Historie obce - Textilní továrna
 
  Textilní továrnu v Těchoníně postavili v roce 1908 němečtí židé bratři Perutzové z Libně. Na místě továrny stával mlýn, který firma bří Perutzů odkoupila a tím tak získala stavební parcelu pro výstavbu tkalcovny.
  V lednu 1925 zakoupila firma Perutz v blízkosti továrny dům čp. 112, kde byl dosud konzum. V červnu 1925 jej dala zbořit a na jeho místě vybudovala poschoďový dům se sedmi byty a jídelnou.
  Bratři Perutzové využili řeky Tiché Orlice tekoucí kolem závodu a postavili náhon, turbinu a vybudovali strojovnu s parním strojem.
  V roce 1930 bylo přes těchonínský katastr postaveno elektrické vedení vysokého napětí a továrna byla elektrifikována a část elektrického proudu si závod vyráběl nadále sám.
  V závodě bylo v 30. letech 240 tkalcovských stavů a pracovalo zde zhruba 200 zaměstnanců. Pracovali zde lidé české i německé národnosti ze Sobkovic, Mladkova, Vlčkovic, Studeného, Celného a Těchonína.
Během hospodářské krize z let 1929-1931 byla tkalcovna od vánoc 1931 až do 1. dubna 1932 zastavena . Od této doby až do předválečných let zde pracovala asi jedna pětina zaměstnanců. V předválečných letech se továrna rozběhla opět na plno.
  Po nástupu Hitlera k moci a když se začalo s pronásledováním židů byla továrna prodána bývalému řediteli pražské továrny bří Perutzů němci Braunsteinovi.
  Textilní výroba pokračovala v Těchoníně až do roku 1943, kdy byla výroba zastavena a byla zde zřízena autodílna na opravu vojenských aut firmy Kurt Weichel.
  Po 2. větové válce byla opět textilní výroba obnovena a v červnu 1945 byly spuštěny první stavy. Závod zároveň přešel pod národní správu.
  V roce 1953 byl vyměněn strojový park, stroje již měly samostatný pohon elektrickým motorem. Parní stroj, turbína a generátor byly zrušeny a náhon později zasypán. V této době byl závod zařazen do národního podniku Utex. V roce 1959 byl zřízen národní podnik Orban s ředitelstvím v Žamberku, pod jehož vedení spadal i závod v Těchoníně.
V roce 1967 byl n. p. Orban sloučen s n. p. Perla v Ústí n. O. Těchonínský závod se tak stal součástí n. p. Perla. 1. ledna 1979 byl závod v Těchoníně zrušen a vznikl provoz 82 Těchonín, který spadal pod závod 08 v Letohradě.
V roce 1979 došlo k přestavbě provozu, kdy byla firmou Konstruktiva Praha postavena nová výrobní hala o rozměrech 36x56 m. V říjnu a listopadu 1981 bylo do Těchonína dodáno 72 skřipcových stavů STB 330 sovětské výroby. Poslední stavy Roscher byly zrušeny 7. března 1983.
  V září 1993 n. p. Perla výrobu v Těchoníně ukončil a provoz byl zastaven. V roce 1995 továrnu koupila německá firma Kümpers, která provedla kompletní rekonstrukci továrny a začala zde s výrobou bytového textilu. V současné době zde pracuje zhruba 100 zaměstnanců. 
 
 
 
Panství Kyšperk Kostel Sv. Markéty
Historické statistiky sčítání obyvatel Textilní továrna
Těchonín v době výstavby čs. opevnění Řekové v Těchoníně
Generál prvorepublikové armády - obyvatel Těchonína Rulový pomník obětem válek
Železnice v Těchoníně  

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct