Úvod  Historie obce • Kontakty obce • Fotografie • Okolí obce • Návštěvní kniha • Kontakt •

 
     
 
   

Tyto stránky jsou pouze soukromou aktivitou autora stránek, na kterých Vás chce seznámit s historií, ale i současností obce Těchonín, která byla dlouhou dobu jeho obcí domovskou.
Najdete zde především  historické  fotografie obce Těchonín a autorovy badatelské  poznatky týkající se historie obce, dále  fotografie i obcí a měst z oblasti Orlických hor a  jejich  podhůří. Ve fotogalerii  jsou  umístěny i  fotografie z doby současné. Je záměrem tuto fotogalerii dále doplňovat fotografiemi z autorova neustále se rozšiřujícího archívu, ale i pří-padně fotografiemi z archívů jiných osob, které o umístění svých fotografií na těchto stránkách projeví zájem.

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
   

© TĚCHONÍN.net 2010  l  Design by: Pavel.ct